Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Sąd nad polskim sądownictwem

Sąd nad polskim sądownictwem

W unijnym Trybunale Sprawiedliwości odbyło się wysłuchanie w sprawie wniosku irlandzkiego sądu dot. zmian w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Sędziowie wstrzymali ekstradycję Polaka, bo mają wątpliwości czy może on liczyć na uczciwy proces. Zwrócili się z prośbą do TS o opinię. Chodzi o Polaka, który jest podejrzewany o przemyt narkotyków i poszukiwany

przez polską prokuraturę. W Irlandii został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Ale tamtejsi sędziowie odmówili ekstradycji do Polski argumentując, że zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości skutkują naruszeniem niezależności sądów i utrudniają współpracę unijnych krajów w sprawie europejskiego nakazu aresztowania. Irlandzki sąd zwrócił się do unijnego Trybunału pod koniec marca z prośbą o ocenę sytuacji w wymiarze sprawiedliwości w Polsce.
Sędziowie z Luksemburga mają trzy miesiące na wydanie orzeczenia i najpóźniej do końca tego miesiąca powinna być znana ich ocena. Dziś, podczas wysłuchania w Trybunale swoje argumenty przedstawią Irlandia, Polska, oraz Komisja Europejska, a następnie przedstawiciele wszystkich stron będą odpowiadać na pytania sędziów. Dzisiejsza rozprawa nie zakończy się wyrokiem, ale można się go spodziewać w najbliższych tygodniach. Poważne konsekwencje decyzji TS O wniosku irlandzkiego sądu mówi się, że może mieć wpływ na spór Brukseli z Warszawą dotyczący praworządności i reform wymiaru sprawiedliwości. Serwis euobserver.com pisze o sprawie w artykule „Polski wymiar sprawiedliwości przed sądem”. Ocenia, że sprawa może okazać się kluczowa w „działaniach UE na rzecz utrzymania praworządności” we wspólnocie. Jeśli TS orzeknie, że polski wymiar sprawiedliwości nie działa prawidłowo, może mieć bezpośrednie konsekwencje dla sprawy, a nawet wstrzymać ekstradycje z innych państw Unii. Ale to nie jedyne konsekwencje – może też stać się poważnym argumentem w sporze z Komisją Europejską.
Z kolei wyrok stwierdzający, że Irlandia może przeprowadzić ekstradycję do Polski, byłby argumentem dla rządu w Warszawie w sporze z KE. Serwis ocenia też, że „Warszawa przyjęła strategię ataku”, a „prorządowe media zaatakowały personalnie irlandzką sędzię”. „Zmiany mocno uszkodziły rządy prawa” Przekazania Polsce podejrzanego odmówiła Alieen Donnelly, sędzia rozpatrująca jego sprawę. Donnelly argumentowała, że zmiany legislacyjne sprawiły, iż prawo w Polsce zostało „systematycznie uszkodzone”. Wskazała tutaj chociażby zmieniony wiek emerytalny dla sędziów Sądu Najwyższego, który ma świadczyć o dyskryminacji płci. Sędzia podniosła także, że obecnie polskie sądy mogą nie działać zgodnie z polską konstytucją. Wyliczała także, że Krajowa Rada Sądownictwa „będzie zdominowana przez sędziów z politycznego nadania”. – Polska zachowuje się tak, jakby przestała akceptować, że są ogólnoeuropejskie wartości, które muszą być szanowane. Ostatnie zmiany mocno uszkodziły rządy prawa. Szacunek dla rządów prawa jest kluczowy dla obustronnego zaufania przy takich sprawach jak Europejski Nakaz Aresztowania – mówiła.
Źródło: gazeta.pl
***
Trybunał wysłuchał w piątek 1 czerwca stanowisk KE, przedstawiciela podejrzanego, a także państw członkowskich. Podczas takiej rozprawy każdy kraj UE ma bowiem prawo zabrać głos. Następnie sędziowie zdawali pytania, a rozprawę zakończyli po południu, informując, że opinia rzecznika generalnego TSUE zapadnie w tej sprawie 28 czerwca. Opinia ta, choć niewiążąca, ma być wstępem do wyroku TSUE na temat tego, czy irlandzki sąd ma prawo oceniać stan praworządności w Polsce, decydując o wniosku o ekstradycję Polaka podejrzanego o przemyt narkotyków. Wyrok poznamy prawdopodobnie w lipcu.

Europo! Broń Sądu Najwyższego!
Już 3 lipca wchodzi w życie PiSowska ustawa o Sądzie Najwyższym i podporządkowanie sądów w Polsce politykom stanie się faktem. Wielu dotychczasowych sędziów SN zastąpią nominaci wyznaczeni przez Krajową Radę Sądownictwa, którą kontroluje prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Komisja Europejska musi zareagować! Jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej i żądamy od Komisji Europejskiej podjęcia pilnych działań. Wzywamy Komisję do natychmiastowego skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonywania ustawy. Dlaczego to jest ważne? Komisja Europejska musi zareagować na niszczenie Sądu Najwyższego! Szef Komisji Europejskiej stoi na straży wartości europejskich – niech udowodni, że są one ważniejsze, niż kalkulacje polityczne. Sprawą Sądu Najwyższego nie powinni zajmować się politycy, nie musi być ona obiektem sporu politycznego. O tym, czy ustawa o SN jest zgodna z zasadami praworządności, czy nie, powinni się wypowiedzieć właśnie sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE. Wyrok Trybunału będą musiały uszanować wszystkie strony sporu w Polsce – także opozycja.
Źródło: //naszademokracja.pl/petitions/europo-bron-sadu-najwyzszego

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …