Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Sąd Okręgowy erygowany

Sąd Okręgowy erygowany

Wmurowano akt erekcyjny Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ulicy Kościuszki. Nowa siedziba poznańskiej Temidy to obecnie największy obiekt wymiaru sprawiedliwości realizowany w kraju. Swą powierzchnią 37,5 tys. m kw. i kubaturą 143 tys. m sześc. będzie trzykrotnie większy od gmachu przy al. Marcinkowskiego. – Nowy gmach to nowatorskie spojrzenie na siedzibę wielkopolskiego sądownictwa.
Nastąpi istotna poprawa warunków pracy i zapewni obywatelom prawo do sądu ? podkreśla Krzysztof Józefowicz, prezes Sądu Okręgowego. – W wyniku realizacji tej inwestycji mieszkańcy apelacji poznańskiej będą cieszyć się sprawnym sądownictwem gospodarczym, to duża wygoda dla przedsiębiorców ? zaznacza minister Krzysztof Kwiatkowski. Przy Kościuszki znajdzie się bowiem sądowe centrum gospodarcze z wydziałami istotnymi z punktu widzenia przedsiębiorców: wydziały procesowe, rejestry, rozstrzyganie spraw o upadłość. Będzie też centrum ubezpieczeń społecznych z wszystkimi wydziałami uzupełnione o gabinety lekarzy-orzeczników. Miejsce znajdzie także nowoczesne archiwum.

Dzięki nowemu budynkowi poznańska Temida będzie mogła zrezygnować z czterech innych lokalizacji w różnych miejscach miasta (przy al. Marcinkowskiego, ul. Piaskowej, Dąbrowskiego i Św. Marcinie), co pozwoli resortowi zaoszczędzić 3 mln zł rocznie. Jak zaznaczył prezes Józefowicz jest to pierwszy obiekt budowany dla sądownictwa w Poznaniu od 1905 roku. – Kamień węgielny to symboliczny punkt, na którym opiera się budynek. Sądy są fundamentem państwa i bez dobrze funkcjonującego sądownictwa system prawny byłby mało znaczącym zbiorem przepisów ? mówił Ryszard Pęk, wiceprezes Krajowej Rady Sądownictwa. – Jeśli mówimy o wzroście szacunku do prawa, to ważne są warunki materialne jego funkcjonowania.
Na ich poprawie zyska autorytet państwa. Budynek przy Kościuszki-Hejmowskiego będzie miał cztery kondygnacje nadziemne, na których znajdą się pomieszczenia biurowe, pokoje sędziów, asesorów i aplikantów, sale rozpraw i konferencyjne, pomieszczenia związane z obsługą petentów (biura podawcze, kasy, sale przeglądowe), pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne, a także sala konferencyjna na 450 osób. Łączna liczba wszystkich pomieszczeń przekracza 300. Obiekt zostanie podzielony na trzy funkcjonalne części: skrzydło zachodnie przeznaczone dla agend sądów rejonowych, skrzydło wschodnie ? dla agend Sądu Okręgowego oraz łącznik ? część wspólna z reprezentacyjnym wejściem głównym i holem. W 3-kondygnacyjnym podziemnym parkingu powstaną garaże z ponad 370 miejscami postojowymi. Będzie tam również nowoczesne archiwum. Wykonawcą jest firma Skanska, oddział w Poznaniu. Do wykonania stanu surowego zużyje ona 18,5 tys. m sześc. betonu i ponad 2,3 tys. ton stali zbrojeniowej. Obiekt będzie naszpikowany różnymi instalacjami. Długość instalacji sygnalizacji pożaru wyniesie 70 km, instalacji elektrycznej wewnętrznej ? 220 km, okablowanie teleinformatyczne ? 400 km. Cały budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa realizowana jest według projektu Pracowni Projektowej PPWK ? Wojciech Kolesiński, Andrzej Kurzawski, Mariusz Gramowski (ten sam zespół zaprojektował sąsiedni gmach prokuratur). – Realizacja prowadzona jest w centrum miasta, na placu budowy o bardzo ograniczonej powierzchni. Teren zabudowy praktycznie pokrywa się z granicami działki przeznaczonej na inwestycję ? zaznacza Grażyna Kubaś, kierownik budowy z firmy Skanska. – To dla nas duże wyzwanie logistyczne wymagające niezwykle precyzyjnego planowania wszystkich prac i dostaw. Ze względu na to, że budynek będzie miał 3 kondygnacje podziemne wykonawca stosuje niestandardową metodę głębokiego fundamentowania. Zrealizowano już wszystkie ściany szczelinowe o długości od 11 do 22 metrów. Były one wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Na placu budowy umieszczono wytwórnie masy bentonitowej (wykorzystywanej do zabezpieczania ścian wykopów) wraz z cały systemem urządzeń służących do jej oczyszczania, magazynowania i transportowania, a także ciężki sprzęt do wykonywania ścian szczelinowych i podawania masy. Ponadto część wykopów realizowana jest metodą podstropową na głębokość 10 m.
W ramach robót ziemnych wykonawca wywiezie 50 tys. m sześc. ziemi. Wyzwaniem jest także bardzo szybkie i precyzyjne wykonanie płyty fundamentowej i konstrukcji obiektu. Wielkogabarytowa płyta o powierzchni 5000 m kw. wraz ze ścianami szczelinowymi będą musiały zapewnić obiektowi pełną szczelność. Wykonawca do tej pory przeprowadził prace rozbiórkowe, część robot ziemnych, wykonał wszystkie ściany szczelinowe, przekładki kablowych linii elektrycznych kolidujących z pracami, a także część zewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych. Aktualnie wewnątrz obrysu ścian szczelinowych prowadzone są roboty ziemne oraz przygotowywana powierzchnia pod strop rozpierający na poziomie -1. Rozpoczęto realizację zewnętrznych sieci kanalizacyjnych. – Do końca roku planujemy wykonać konstrukcję obiektu obejmującą kondygnacje podziemne. W przyszłym roku rozpoczniemy wznoszenie kondygnacji nadziemnych ? mówi Grażyna Kubaś. – w połowie 2012 roku planujemy zapoczątkować prace wykończeniowe. Ze względy na gabaryty obiektu w czasie największego natężenia robot na budowie będzie pracowało ponad 300 osób. Umowny czas realizacji inwestycji opiewa na 67 miesięcy. Wynika to jednak głównie ze względu możliwości finansowych budżetu, bowiem pod względem technicznym i organizacyjnym wykonawca jest gotowy znacznie skrócić ten termin.
– Zrobię wszystko, aby inwestycja mogła slużyć mieszkańcom Wielkopolski wcześniej ? deklaruje minister Kwiatkowski. Szczególnie, że zostanie ona zrealizowana taniej niż przewidywano. Jej koszt szacowano na 200 mln zł. Tymczasem w wyniku przetargu wraz z wyposażeniem zostanie wykonana za 150 mln zł. Sama budowa będzie kosztowała 106 mln zł. – Mam nadzieję, że duży, poważny wykonawca realizujący z powodzeniem inwestycje resortu sprawiedliwości w całym kraju pogodzi jakość wykonania z niższą ceną ? stwierdza Krzysztof Kwiatkowski.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …