Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Sąd ściga nieboszczyka

Sąd ściga nieboszczyka

Stolica, jak wiadomo rządzi się specyficznymi prawami, żeby nie powiedzieć wprost ? toleruje bezprawie, ale to co uczyniono w Sądzie Rejonowym dla Warszawy ? Śródmieście, przejdzie do annałów polskiego sądownictwa. Otóż 21 lipca 2011 roku na mocy postanowienia tegoż sądu wystawiono nakaz zapłaty przeciwko Krystianowi K. Szkopuł w tym, że zmarł on 16 września 2009 roku. Do wdowy po zmarłym poznaniaku, Teresy K. 6 września 2011 roku listem poleconym nadeszło wezwanie do zapłaty. Giełda Praw Majątkowych ?Vindexus? żąda 3.173 złotych i 81 groszy. Poznanianka dowiedziała się,że i tutaj cytat: ?Zgodnie z obowiązującym prawem jest Pani potencjalnym spadkobiercą po zmarłym mężu Krystianie K. I w związku z tym ponosi Pani odpowiedzialność za zobowiązania spadkobiercy.? Nadto ?Vindeexus? powołuje się na nakaz zapłaty wystawiony przez warszawski sąd 21 lipca 2010 roku przeciwko jej mężowi oraz na fakt, że warszawski sąd 7 marca 2011 roku nadał temu postanowieniu klauzulę wykonalności.
Być może w Warszawie obowiązuje inne prawo cywilne i zobowiązaniowe aniżeli na pozostałym obszarze Polski. Niemniej Teresa K. która nie ma żadnej wiedzy na temat rzekomych zobowiązań jej zmarłego męża, ich charakterze i terminie powstania; złożyła zawiadomienie do prokuratury o próbie wyłudzenia nienależnych świadczeń oraz wprowadzenia w błąd Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście który osądził nieboszczyka.
Skierowano także pismo do warszawskiego sądu o stwierdzenie nieważności postanowienia o nakazie zapłaty, gdyż zostało ono wystawione po śmierci rzekomego dłużnika. Jak świat światem, nikt jeszcze z zaświatów nie regulował swoich zobowiązań. Być może w naszej stolicy nastąpi precedens.

Sprawdź także

Kpiny z Państwa i Prawa

Daniel Obajtek nie pojawi się przed komisją śledczą. Podał dwa powody Komisja śledcza ds. tzw. …