Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Sądowa kontrola dyscyplinarek

Sądowa kontrola dyscyplinarek

25 czerwca 2012 r. o godz. 11.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zakresu kontroli sądowej nad postępowaniami dyscyplinarnymi wobec adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów.Są to kasacje wnoszone do Sądu Najwyższego od orzeczeń wydanych przez sądy dyscyplinarne drugiej instancji. Kwestionowane przepisy identycznie określają podstawy kasacji w postępowaniach dyscyplinarnych adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz prokuratorów. Są to kasacje wnoszone do Sądu Najwyższego od orzeczeń wydanych przez sądy dyscyplinarne drugiej instancji. Tryb kontroli orzeczeń wydanych przez sąd dyscyplinarny zawarty w kwestionowanych przepisach ma zapewniać wskazanym podmiotom, w określonych przypadkach, możliwość wniesienia nadzwyczajnego środka odwoławczego.
Kontrola jest ograniczona tylko do orzeczeń, poprzez wydanie których doszło do rażącego naruszenia prawa, jak również rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej. W ocenie wnioskodawcy każdorazowo powinna istnieć możliwość poddania ostatecznego rozstrzygnięcia tych organów ocenie sądu państwowego.
Obowiązujący stan prawny zawiera barierę zakresu tej kontroli, gdyż ogranicza ją do przypadków nadzwyczajnych – kasacyjnych, co jest niezgodne z konstytucyjnym prawem do sądu – podkreśla wnioskodawca.
Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.

Sprawdź także

Stan wyjątkowy i obrońca

Stan wyjątkowy nie ogranicza prawa do obrony – stanowisko Prezesa NRA i Dziekan ORA w …