Strona główna / Aktualności / Sądy gospodarcze jak cywilne

Sądy gospodarcze jak cywilne

Likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych i poddanie spraw między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności , regułom ogólnym obowiązującym w procesie ? to główne założenie przyjętego przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

– To wyjście naprzeciw postulatom wysuwanym przez przedsiębiorców. Dzięki nowym rozwiązaniom przedsiębiorcy przestaną być traktowani inaczej, niż reszta obywateli ? powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Obecnie nie ma uzasadnionych podstaw do utrzymywania odrębnego postępowania procesowego dla spraw gospodarczych. Takie sprawy nie różnią się rodzajem występujących w nich żądań od ?zwykłych? spraw cywilnych w sposób, który uzasadniałby istnienie takiego odrębnego postępowania. O zredukowanie w procedurze cywilnej problemu tzw. formalizmu procesowego apelowało większość organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Przypomnijmy, że był to także postulat I Kongresu Prawników Wielkopolskich.
Przewidziane w projekcie rozwiązanie nie tylko uwzględnia okoliczność, że nie ma uzasadnionych podstaw dla utrzymywania odrębności procesowych przy załatwianiu spraw gospodarczych, lecz przyczynia się również do uproszczenia struktury procesu jako trybu postępowania rozpoznawczego.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …