Sądy nie pracują 2 maja

W związku z podjętymi zarządzeniami prezesów poznaśkcih sądów ustalającymi dzień 2 maja 2017 roku (wtorek) , dniem wolnym od pracy; w poznańskich sądach wszystkich szczebli, a więc sądach rejonowych, okręgowym i sądzie apelacyjnym, wyznaczono dzień 13 maja 2017 roku (sobota) jako dzień do odpracowania wyznaczonego dnia wolnego.

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …