Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Sądy własności intelektualnej

Sądy własności intelektualnej

Przedstawiciele instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń, dla których tematyka ochrony praw własności intelektualnej jest szczególnie bliska, 24 stycznia wzięli udział w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w inauguracyjnym spotkaniu zespołu ds. opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej. Zespołem, powołanym 5 stycznia 2017 roku
przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, kieruje podsekretarz stanu Łukasz Piebiak.
DOBRY ODBIóR PROPOZYCJI
– Ogromnie się cieszę, że nasza inicjatywa spotyka się z tak dobrym odbiorem. Różne środowiska od wielu lat upominały się o jakąś formę sądów własności intelektualnej, ale dotąd to się nie udawało. Teraz możemy wreszcie wyjść ze stanu niemocy w tej dziedzinie ? powiedział wiceminister, witając przybyłych na spotkanie gości. W posiedzeniu, poza przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, uczestniczyli prezesi Urzędu Patentowego, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a także reprezentanci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz Konfederacji Lewiatan. Spotkanie było okazją do wymiany opinii dotyczących modelu oraz zakresu kompetencji przyszłych sądów własności intelektualnej.
WARUNKI SPRAWNEGO ORZEKANIA
W takich sądach wyspecjalizowani sędziowie zajmowaliby się sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej. Podczas dyskusji podkreślano potrzebę odpowiedniego przeszkolenia sędziów, którzy pracowaliby w takich sądach oraz zapewnienia im warunków do sprawnego orzekania w skomplikowanych sprawach. Zwracano także uwagę, że nie powinien to być jeden scentralizowany sąd, lecz sądy działające w kilku miastach – zwłaszcza tam, gdzie istnieją prężne ośrodki akademickie.
MOBILIZACJA DO ZMIAN
– Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi podjętego przez nas tematu. Ale to nas nie paraliżuje, lecz mobilizuje do przygotowania dobrych zmian ? podkreślił wiceminister Łukasz Piebiak. Uczestnicy spotkania zadeklarowali pomoc w pracach nad stworzeniem, w ramach funkcjonujących sądów powszechnych, wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …