Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Satysfakcja środowiska sędziów

Satysfakcja środowiska sędziów

Środowisko sędziowskie z satysfakcją przyjęło decyzję prezydenta RP o skierowaniu do prewencyjnej kontroli Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych z dnia 20 lutego 2015r., znanej jako „Lex Biernacki”. Oczywiście należy brać pod uwagę fakt, że jest to sukces częściowy, gdyż prezydent z sześciu głównych zarzutówstawianych tej nowelizacji w Apelu trzech stowarzyszeń sędziowskich i stanowisku „Iustitii” uwzględnił dwa, dotyczące dostępu Ministra Sprawiedliwości do akt spraw będących w toku oraz do systemów informatycznych sądów. Poza zakresem wniosku znalazły się niestety kwestie ograniczenia liczby sędziów rejonowych w organach samorządu sędziowskiego, zmniejszenia roli kolegiów, wprowadzenia finansowych kar dyscyplinarnych oraz likwidacji zwrotu kosztów przejazdu dla większości sędziów. Tym niemniej jest to pierwszy znany przypadek, kiedy udało się ? przynajmniej częściowo ? powstrzymać wejście w życie szkodliwych dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku z tym należy podziękować sędziom zaangażowanym w przygotowywanie i uchwalanie uchwał przyjętych przez organa samorządu sędziowskiego w Białymstoku, Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Płocku, Radomiu, Słupsku, Szczecinie, Warszawie-Pradze, Zamościu, Biłgoraju, Ostrowcu Świętokrzyskim, Puławach, Tarnowskich Górach i Tomaszowie Lubelskim oraz sędziom z całej Polski uczestniczącym w popieranej przez „Iustitię” akcji zbierania podpisów pod listem otwartym do Prezydenta RP. Podziękowania za współpracę należą się także przedstawicielom Stowarzyszenia Sędziów „Themis” i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, dzięki którym udało się stworzyć ? również po raz pierwszy – jednolite stanowisko organizacji sędziowskich Wszystkie te działania łącznie przyczyniły się bez wątpienia do decyzji prezydenta. Miejmy nadzieję, że władze ustawodawcza i wykonawcza wyciągną z tej sytuacji odpowiednie wnioski i zaprzestaną w przyszłości forsowania kolejnych szkodliwych dla wymiaru sprawiedliwości projektów.
Źródło: SSP „Iustitia”

Sprawdź także

Tyle euro, ile demokracji

Ursula Von der Leyen podczas posiedzenia Komisji Europejskiej zapoznała resztę komisarzy UE ze wstępną oceną …