Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Sędzia zapłaci mandat drogowy

Sędzia zapłaci mandat drogowy

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą odpowiedzialność sędziów za wykroczenia drogowe Prezydent RP podpisał ustawę, która ogranicza immunitet sędziowski w zakresie odpowiedzialności za wykroczenia drogowe. HFPC apelowała o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem. Ustawa przewiduje, żesędzia może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Przyjęcie przez sędziego mandatu karnego albo uiszczenie przez niego grzywny będzie stanowiło ?oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie?. Fundacja w piśmie skierowanym do Prezydenta wskazywała na niezgodność takiej regulacji z art. 181 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. ?Odpowiedzialność za wykroczenia mieści się w terminie odpowiedzialności karnej, o której mowa w tym przepisie. Wynika z tego, że decyzję w przedmiocie uchylenia immunitetu może podjąć jedynie właściwy sąd. Co więcej, zainteresowany sędzia nie może się zrzec immunitetu? ? wskazuje Barbara Grabowska-Moroz, prawniczka HFPC.
Ustawa wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
JAK JEZDŻĄ SĘDZIOWIE
W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami, dotyczącymi ilości wykroczeń drogowych popełnianych przez sędziów, Zespół Informacyjny „Iustitii” przygotował i rozesłał komunikat prasowy, którego treść poniżej prezentujemy: W związku z pojawiającymi się w prasie statystykami, z których wynika, że spośród osób objętych immunitetem najwięcej wykroczeń drogowych popełniają sędziowie i prokuratorzy, chcielibyśmy wyjaśnić, że informacja ta wymaga dodatkowego komentarza. Fakt popełnienia wykroczenia drogowego jest w każdym wypadku naganny i w żaden sposób nie można go usprawiedliwiać. Natomiast zestawianie liczby wykroczeń popełnionych przez sędziów z wykroczeniami popełnionymi przez parlamentarzystów nie ma większego sensu. Parlamentarzystów jest w Polsce 560, sędziów zaś ponad 10 tysięcy. Z prostego wyliczenia wynika, że w zeszłym roku wykroczenie popełnił prawie co dziewięćdziesiąty sędzia i co trzydziesty piąty parlamentarzysta. Wynika z tego, że sędziowie popełniają wykroczenia drogowe prawie trzykrotnie rzadziej niż parlamentarzyści, wobec tego nieuprawnione są tytuły publikacji sugerujące, iż sędziowie jeżdżą gorzej niż politycy. Osobnym problemem jest natomiast konstytucyjność Ustawy z 10 lipca 2015 r., która wprowadza m.in. możliwość zrzeczenia się immunitetu w zakresie wykroczeń drogowych przez posłów, senatorów, prokuratorów oraz sędziów. Ustawa czeka obecnie na podpis Prezydenta RP, chociaż nie milkną głosy, że Prezydent powinien przed podpisaniem skierować ją doTrybunału Konstytucyjnego. Ustawodawca nie wziął bowiem pod uwagę, że zgodnie z art. 181 Konstytucji sędziowie nie mogą zrzec się immunitetu zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i o wykroczenia. Zarząd Stowarzyszenia ?Iustitia? opowiedział się za zmianą umożliwiającą sędziemu przyjęcie mandatu karnego, jednak w uchwale podkreślił, że bez zmiany Konstytucji, nie można tego zrobić zwykłą ustawą. Uchwała dostępna jest na stronie internetowej SSP IUSTITIA

Sprawdź także

Wsparcie dla Igora Tuleyi

Na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) pojawiła sie informacja dotycząca sędziego Igora Tuleyi oraz …