Sędzia źle powołany

Seminarium „Status sędziów wadliwie powołanych w latach 2018–2024” z udziałem Ministra Sprawiedliwości

Mierzymy się z problemem budzącym ogromne zainteresowanie w debacie publicznej, czyli z kwestią: co zrobić z sędziami powołanymi po lutym 2018 r. Mam nadzieję, że dzisiejsza dyskusja doprowadzi do wypracowania rozwiązania akceptowalnego przez wszystkich uczestników debaty publicznej, którzy walczyli o praworządność – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar podczas międzynarodowego seminarium „Status sędziów wadliwie powołanych w latach 2018–2024”, które odbyło się dzisiaj (21 marca br.) w Ministerstwie Sprawiedliwości.

neo-sędziowie

W przemówieniu otwierającym wydarzenie Minister Sprawiedliwości podkreślił, że dla obecnego kierownictwa resortu szczególnie istotny jest dialog z przedstawicielami środowiska prawniczego.

Pojawiły się dwie zasadnicze propozycje rozwiązania problemu wadliwie powołanych sędziów. Pierwsza to propozycja zgłoszona przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, która postuluje stworzenie procedury weryfikacji nominacji. Natomiast rozwiązanie zgłoszone przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zakłada przeprowadzenie ponownych konkursów na objęte już stanowiska. – Da szansę wszystkim, którzy przez ostatnie lata, z powodów moralnych, konstytucyjnych czy osobistych nie uznawali za stosowne, by uczestniczyć w procedurach prowadzonych przez KRS ze względu na dotknięcie tego organu wadą prawno-konstytucyjną – powiedział Minister Sprawiedliwości.

– Istotna będzie międzynarodowa ocena wprowadzanych przez nas rozwiązań, dlatego muszą one być zgodne ze standardami praworządności – podkreślił szef resortu sprawiedliwości. Dodał, że nie ma państwa na świecie, przed którym stoi zadanie przeprowadzenia procesu weryfikacji sędziów na taką skalę.

– Niezależnie od tego, jaką procedurę wybierzemy, musimy zadbać, by system wymiaru sprawiedliwości działał sprawnie – zapewnił minister Adam Bodnar.

Seminarium zostało zorganizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz międzynarodową organizację International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), która wspiera budowanie i ochronę demokratycznych instytucji na całym świecie.

Wydarzenie stanowiło inspirujące forum wymiany myśli przedstawicieli środowiska naukowego oraz autorytetów prawniczych mających rozległe doświadczenie praktyczne. W obradach udział wzięli m.in. kierujący organizacją IDEA Sam van der Staak, Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Maciej Nowicki, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” prof. Krystian Markiewicz, prezeska Stowarzyszenia Sędziów Themis Beata Morawiec, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego Michał Laskowski, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych Aleksandra Wrzesińska-Nowacka i prof. Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Seminarium miało charakter roboczy. Jego głównym celem była analiza porównawcza wad i zalet modelowych rozwiązań dotyczących statusu sędziów powołanych i awansowanych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym ustawą z 8 grudnia 2017 r.

W toku dyskusji poruszono kwestię sędziów awansowanych na wniosek KRS w latach 2018–2024 w sądach powszechnych i sądach administracyjnych oraz osób powołanych na stanowisko sędziego w analogicznym okresie po raz pierwszy. Uczestnicy obrad zgodnie stwierdzili, że rozwiązanie problemów, które wyniknęły z powołania sędziów przez niekonstytucyjną KRS, jest kluczowym elementem przywracania praworządności w Polsce. Status osób zasiadających w tym gremium nie może budzić żadnych wątpliwości natury prawnej. Wynika to wprost z artykułów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …