Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Sędziowie o sądach gospodarczych

Sędziowie o sądach gospodarczych

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało SSP „Iustitia” do zaopiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych. W imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich?Iustitia? opinię przygotował Zespół ds. Ustroju Sądów. Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia? o projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych z 20 sierpnia 2015 roku. Pełna treść opinii na stronie SSP IUSTITIA.

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …