Strona główna / Aktualności / Sędziowie w obronie demokracji

Sędziowie w obronie demokracji

Sędziowie z całego kraju przyjmują stanowiska popierające tezy Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich. Oto uchwały podjęte w Wielkopolsce i i na Ziemi Lubuskiej oraz Pomorzu Zachodnim. Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu podjęta 8 września 2016 r.: ?Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald
i Jeżyce w Poznaniu wyraża poparcie dla uchwał podjętych w dniu 3 września 2016 r. na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich.?
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej podjęta 12 września 2016 r.: ?Zgromadzenie Ogólne Apelacji Poznańskiej popiera uchwały Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów polskich, który odbył się 3 września 2016 r. w Warszawie, a Uchwałę nr 1 Kongresu przyjmuje za własną.?
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej podjęta 12 września 2016 r.: ?W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.?
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie podjęta 19 września 2016 r.: ?Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Koninie w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.?
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze podjęta 19 września 2016 r.: ?W trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w pełni popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.?

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …