Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Sędziowski list

Sędziowski list

Zakończyła się akcja zbierania podpisów sędziów pod listem otwartym, który jest protestem przeciwko zmianom Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Projekt ten jest opracowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Niektóre z proponowanych rozwiązań godzą w konstytucyjne zasady niezawisłości sędziowskiej oraz trójpodziału władz. Wprowadzenie ocen okresowych jest sprzeczne z zaleceniem nr R(94)12 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich Rady Europy dotyczącym niezawisłości, sprawności i roli sędziów, zgodnie z którym sędziowie powinni zachowywać pełną niezawisłość w podejmowaniu decyzji i działać bez żadnych ograniczeń, niewłaściwych wpływów, zachęt, nacisków, gróźb lub ingerencji, bezpośrednich lub pośrednich, z czyjejkolwiek strony i z jakiegokolwiek powodu. Pod listem otwartym złożyło podpisy 4972 sędziów, a więc ponad połowa sędziów sądów powszechnych.
Bartłomiej Przymusiński

Sprawdź także

W.Żurek w KSSiP

Sędzia Waldemar Żurek został powołany na wicedyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości Adam …