Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Sędziowski nadzór penitencjarny

Sędziowski nadzór penitencjarny

Wyniki wizytacji przeprowadzanych przez pracowników Biura RPO w jednostkach penitencjarnych wskazują na systematyczną poprawę warunków socjalno-bytowych wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Nie powoduje to jednak spadku liczby skarg kierowanych do RPO, alarmuje rzecznik resort sprawiedliwości. Większość listów dotyczy niewłaściwego traktowania przez funkcjonariuszy, warunków socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej oraz korespondencji i widzeń. Środki, jakimi dysponuje w tego typu sprawach Rzecznik Praw Obywatelskich mają charakter głównie postulatywny. Sędziowie penitencjarni w ramach nadzoru dysponują natomiast środkami służącymi usuwaniu uchybień w funkcjonowaniu zakładu karnego lub aresztu śledczego. W wystąpieniu Rzecznik podkreśla trudności w dostępie do informacji o funkcjonowaniu w praktyce sędziowskiego nadzoru penitencjarnego.
Analiza sprawozdań powizytacyjnych sędziów penitencjarnych niejednokrotnie wskazuje, że nie zawsze dostrzegają oni nieprawidłowości, które następnie stwierdzają pracownicy Biura RPO. Nie zawsze też zakresem wizytacji sędziowskiej obejmuje się wszystkie istotne w świetle norm prawa karnego wykonawczego obszary działalności nadzorowanych jednostek (sposób nagradzania i karanie dyscyplinarne osadzonych, praca komisji penitencjarnej, realizacja programów oddziaływań na skazanego).

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …