Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Sejm przywrócił asesurę sądową

Sejm przywrócił asesurę sądową

Rozwiązanie to przewiduje nowelizacja ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Asesura sądowa została zniesiona po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 r. TK zakwestionował powoływanie asesorów przez przedstawiciela władzy wykonawczej – ministra sprawiedliwości. Zgodniez ustawą asesorzy będą powoływani, tak jak sędziowie, przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi o zapewnienie asesorom niezależności od organów administracji rządowej. Asesorzy będą korzystać z przywilejów sędziowskich, z jednym wyjątkiem – będą powoływani na 5 lat, a nie bezterminowo.
Po 2 latach przeprowadzana będzie pierwsza ocena działalności orzeczniczej asesora. W przypadku pozytywnej oceny, po zakończeniu asesury będzie on mógł brać udział w konkursach na sędziego sądu rejonowego. Asesor sądowy będzie wykonywał czynności jedynie w sądzie rejonowym, a więc najniższego szczebla. Nie będzie orzekać o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym oraz w sprawach z zakresu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Instytucja asesora umożliwi m.in. dokonywanie oceny predyspozycji i cech charakteru sędziego przed nadaniem mu przywileju nieusuwalności. Ustawa trafi do dalszych prac w Senacie.

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …