Strona główna / Aktualności / Sejmik Wielkopolski szanuje prawo

Sejmik Wielkopolski szanuje prawo

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjąłstanowisko ws. stosowania się do wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. Radni sejmiku Wielkopolskiego będą stosować się do orzeczeń TK Marszałek województwa wielkopolskiego
Marek Woźniak (PO) powiedział, że stanowisko to było „absolutnie niezbędne”. – Trudno godzić się na to, że w Polsce łamana jest konstytucja i to niestety przez najwyższe organy państwa. Przyjmując stanowisko chcemy w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec sytuacji, w której nie respektuje się konstytucji, która jest najwyższym aktem prawnym, i która jest pewną świętością. Próbuje się jakimiś interpretacjami, które są wbrew większości autorytetów prawnych, szukać zaprzeczenia tego faktu – dodał.
Zbigniew Czerwiński z klubu radnych PiS podkreślił, że cieszy go „dbałość o Trybunał Konstytucyjny”, ale „nie może być tak, że zarząd województwa wybiera sobie przepisy, które mu odpowiadają i stwierdza: do tych będziemy się stosować, a do innych nie (…) Jest to wyraźna akcja polityczna” – dodał. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski z klubu radnych PSL uważa, że „każdy powinien respektować wyroki TK”. – To jest rzecz oczywista, szkoda tylko, że jesteśmy w takiej sytuacji i nie wszyscy to rozumieją, i że nie wszyscy to respektują – dodał.
Wiceprzewodniczący sejmiku, szef Unii Pracy Waldemar Witkowski uważa, że przyjmowanie takich stanowisk nie powinno być rolą sejmiku województwa. – To nie jest właściwe zajęcie dla sejmiku. On się powinien zajmować ochroną środowiska, powietrzem, służbą zdrowia, kulturą, a niekoniecznie podejmować uchwały w sprawie respektowania bądź nie wyroków TK – powiedział. – Uważam jednak, że po to stworzono trójpodział władzy, po to jest władza sądownicza niezależna, żeby honorować wszystkie decyzje Trybunału Konstytucyjnego, a nie stawiać polityków ponad sędziami – dodał.
Za przyjęciem stanowiska było 17 radnych sejmiku, pozostali nie wzięli udziału w głosowaniu. Radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli złożenie sprzeciwu do wojewody wielkopolskiego; według nich nie było kworum do przyjęcia stanowiska.
Źródło: onet.pl
Oświadczenie Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna
dotyczące uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ?wyrażenia stanowiska o stosowaniu się organów Województwa Wielkopolskiego do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego?. Wojewoda Wielkopolski z dezaprobatą przyjął podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego przedmiotowej uchwały i traktuje ją wyłącznie jako element przenoszenia przez partie opozycyjne sporu politycznego na poziom samorządowy. Podstawowym zadaniem Samorządu Województwa jest rozwiązywanie problemów o charakterze regionalnym i stwarzanie odpowiednich warunków życia dla mieszkańców Wielkopolski. Zakres tych zadań i skala spraw, w tym w większości strategicznych dla województwa wielkopolskiego, jest znacząca. W związku z tym Wojewoda Wielkopolski za bezpodstawne uznaje podejmowanie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały dotyczącej obszaru stanowienia i stosowania prawa, który jest zastrzeżony dla innych organów, a także nawoływanie do respektowania stanowisk Trybunału Konstytucyjnego, które nie weszły do porządku prawnego. Obowiązkiem Wojewody, jako organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jest reagowanie na wszelkie działania niezgodne z prawem, a także eliminowanie z obrotu prawnego aktów, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i w tym zakresie Wojewoda Wielkopolski będzie korzystał z przysługujących mu uprawnień.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …