Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Seniorzy chcą współdziałać

Seniorzy chcą współdziałać

W Sejmie odbyła się konferencja ?Ogólnopolskie spotkanie rad seniorów. Zoom na rady seniorów. Diagnoza i wyzwania?. Organizatorem wydarzenia, w którym wzięła udział wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska była Komisja Polityki Senioralnej przy współudziale Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ?ę?. Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska, otwierając
konferencję, podkreśliła, jak dużą wagę Sejm przywiązuje do roli osób starszych w życiu społecznym i politycznym. Jako przykład wicemarszałek Sejmu podała Komisję Polityki Senioralnej, która rozpoczęła swoje prace w trwającej, VII kadencji Izby. ? Seniorzy mogą dać nam tylko dobre rzeczy, być tą wartością dodaną. Nie dość, że czują się młodo, mają duże doświadczenie życiowe, z którego wynika ogromna mądrość, to mają też w sobie energię i dojrzałość ? mówiła. ? Mam nadzieję, że w każdej gminie powstanie rada seniorów, która wykorzysta umiejętności, kompetencje i ochotę do pracy osób starszych ? dodała wicemarszałek Radziszewska.
Podczas spotkania odczytany został też list małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej adresowany do jego uczestników. ? W Polsce wzrasta liczba osób starszych. Wraz z tym wzrostem następują przemiany ról społecznych przypisywanych seniorom, zwiększa się ich aktywność zarówno indywidualna, jak i społeczna. Osoby starsze coraz częściej angażują się w życie społeczności lokalnych, chcą mieć wpływ na otaczającą je rzeczywistość i czynnie ją kształtować, a ich głos staje się coraz bardziej słyszalny ? czytamy w liście. Anna Komorowska podkreśliła w swoim przesłaniu także, że istniejące rady seniorów są doskonałym przykładem obywatelskiego zaangażowania osób starszych.
Jak przypomniał poseł Michał Szczerba ? przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej ? gminy mogą powoływać rady seniorów od grudnia 2013 r. na mocy nowelizacji tzw. ustawy samorządowej. Rady mają charakter konsultacyjny i doradczy oraz swoją inicjatywę. Ich celem jest aktywizowanie osób starszych i budowanie solidarności międzypokoleniowej w społeczności lokalnej. W Polsce działa już kilkadziesiąt gminnych rad seniorów.
Organizatorzy konferencji chcieliby by była ona impulsem do powstania kolejnych. Spotkanie było okazją do rozmowy o radach seniorów oraz wspólnego wypracowania rekomendacji w zakresie ich tworzenia oraz wpierania ich działalności. Wzięli w nim udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, urzędnicy, eksperci oraz członkowie gminnych rad seniorów. Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań ?Zoom na rady seniorów. Diagnoza funkcjonowania?.
Uczestnicy rozmawiali m.in. o sposobach budowania partnerskich relacji pomiędzy radami seniorów i samorządami oraz o wyzwaniach stojących przed radami wobec starzenia się społeczności lokalnych. Poruszyli też kwestię aktywności obywatelskiej osób starszych. Tematem końcowej dyskusji były wyzwania i perspektywy dla gminnych rad seniorów i samorządów w Polsce.
W spotkaniu wzięli udział m.in.: przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Senioralnej poseł Michał Szczerba, minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania prof. Małgorzata Fuszara oraz zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard Czerniawski.

Sprawdź także

Pacyfikacja Kolegium SN

Do podjęcia uchwał Kolegium Sądu Najwyższego wymagana jest rzeczywista obecność co najmniej 2/3 liczby jego …