Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Skargę kasacyjną RPO rozpoznał SN

Skargę kasacyjną RPO rozpoznał SN

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych rozpoznał skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie (III AUa 661/12). Sąd uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczyła wstrzymania wnioskodawczyni wypłaty
emerytury. Jako podstawę wydania decyzji organ rentowy wskazał wyłącznie odmienną od dotychczasowej ocenę zaświadczenia lekarskiego pochodzącego z 2000 r. Zaświadczenie stwierdzało istnienie u syna wnioskodawczyni schorzenia, z powodu którego matce przyznana została wcześniejsza emerytura, a które według obecnej oceny organu rentowego, do przyznania takiego świadczenia nie kwalifikowało. Sąd Najwyższy podzielił sformułowane przez Rzecznika zarzuty, że rozpoznanie sprawy powinno polegać na dokonaniu oceny, czy odmowa prawa do emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki i uchylenie decyzji o jej przyznaniu nie stanowiła nieproporcjonalnego ciężaru dla wnioskodawczyni. Natomiast interpretacja przepisów prawa polskiego powinna w tym zakresie uwzględniać orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …