Skuteczna skarga do ETPCz

Międzynarodowa konferencja dla prawników „Skuteczna skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” w Strasburgu odbędzie się od 30 maja do 3 czerwca 2016 r. Konferencja jest organizowana w kilku sesjach krajowych. Są one prowadzone w językach narodowych dla uczestników z państw o najwyższej liczbie skarg wnoszonych do ETPCz
(Włochy, Turcja, Polska, Rosja i Ukraina) w formie specjalnych warsztatów grupowych dla uczestników z każdego z państw z osobna. Program umożliwia pozyskanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie stosowania Konwencji Europejskiej na poziomie krajowym w celu uniknięcia typowych pułapek, a także świadczenia usług prawnych w tym zakresie. Sesje praktyczne dotyczą: wypełniania formularza skargi, symulacji przykładowego postępwoania, udzielania odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące aspektów proceduralnych itd.
Wykładowcami są prawnicy i sędziowie ETPCz oraz eksperci Rady Europy. Przez 5 lat w programie wzięło udział dwa tysiące prawników z różnych państw. Projekt został opracowany we współpracy z Dyrektoriatem Generalnym Praw Człowieka i Praworządności (GDI) Rady Europy.
Szczegółowy program, koszt uczestnictwa i formularz zgłoszeń na stronie: adwokatura.pl

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …