Strona główna / Aktualności / Śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA

Śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA

Prokuratura Generalnej odpowiada na apel HFPC o szybkie śledztwo w sprawie więzień CIA. Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała odpowiedź Prokuratury Generalnej z dnia 4 lutego 2011 r. na wystąpienie z 17 grudnia 2010 r., w którym Fundacja ponownie zwróciła się o jak najszybsze i jak najpełniejsze wyjaśnienie zarzutów dotyczących istnienia na terytorium Polski tajnych ośrodków CIA, w których najprawdopodobniej nielegalnie przetrzymywano i torturowano osoby podejrzewane o działalność terrorystyczną.
Prokuratura Generalna poinformowała, że prokuratura kontynuuje prowadzenie postępowania wszczętego o czyn z art. 213 § 1 kk, tj. w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych działających na szkodę interesu publicznego. Przeprowadzono czynności, które związane są z weryfikacją faktu lądowania w latach 2002-2003 na lotnisku w Szymanach samolotów wykorzystywanych przez CIA. Prokuratura podkreśliła, że w toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadków m.in. funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej, pracowników portu lotniczego w Szymanach, kontrolerów lotów oraz jednego z członków Komisji Parlamentu Europejskiego, która badała sprawę.
Prokuratura uzyskała również dokumentację z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczącej samolotów lądujących na lotnisku w Szymanach. Jak poinformowano, materiały te włączono do akt śledztwa jeszcze przed tym, jak zwróciła się o nie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Ponadto, do akt sprawy dołączono zarówno raporty instytucji międzynarodowych, jak i artykuły prasowe poruszające kwestię tajnych więzień CIA w Polsce.
Następnie Prokuratura podała, że przyjęte zostały zgłoszenia pełnomocników pokrzywdzonych ? Al-Nashiriego oraz Abu Zubaydah. Prokuratura zapowiedziała również, że zostaną rozpoznane wnioski ww. pełnomocników o przeprowadzenie czynności procesowych. Ponadto Prokuratura nie zgodziła się z zarzutami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, że postępowanie w sprawie więzień CIA w Polsce jest przedłużające się i nieefektywne. W ocenie Prokuratury, czynności w tej sprawie były i są realizowane w sposób zaplanowany i pozwoliły na uzyskanie istotnych dowodów, zapobiegając tym samym ich utracie.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …