Finansowanie pomostowe

Słowa Marszałka Senatu

Odpowiedź Marszałka Senatu na Apel organizacji społecznych o przyjęcie uchodźców i uchodźczyń z obozu Moria

♦ Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki, odpowiedział na Apel organizacji społecznych o przyjęcie uchodźców i uchodźczyń z obozu Moria i poinformował, że opowiada się za zmianą polityki migracyjnej w Polsce i popiera apelujące organizacje.

♦ Organizacja społeczne zażądały od władz przyjęcia najbardziej potrzebujących uchodźców i wyraziły sprzeciw wobec zobojętnienia Polski na wydarzenie na greckiej wyspie Lesbos. W wyniku pożaru obozu Moria, 13 tysięcy ludzi straciło ostatni dobytek i nędzny dach nad głową.

Jak podkreśla Marszałek Grodzki, w piśmie skierowanym do Prezes Polskiego Forum Migracyjnego, opowiada się za poszanowaniem godności ludzkiej i obowiązkiem opieki nad każdą osobą szukającą schronienia przed wojną i prześladowaniami. W swoim piśmie wyraża pogląd, że milczenie Polski w sprawie pomocy dla uchodźców z Morii nie jest zgodne z duchem i tradycjami Polaków.

„W przypadku tragedii ludzkich związanych z sytuacją w Morii, jest naszym moralnym obowiązkiem, aby pomóc osobom dotkniętym nieszczęściem” – pisze Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki.Odpowiedź Marszałka Senatu na stronie HFPC

Sprawdź także

Nielegalny sąd orzekł

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich w związku z rozpoznawaniem przez Izbę Dyscyplinarną SN wniosku o …