Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Ślubowanie ławników SN

Ślubowanie ławników SN


30 maja 2019 r. prof. Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego odebrała ślubowanie od ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji wybranych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystości uczestniczyli Prezesi Sądu Najwyższego dr hab. Joanna Lemańska kierująca pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, dr hab. Tomasz Przesławski kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej, sędziowie i pracownicy SN oraz członkowie rodzin ławników.

Ławnicy odebrali z rąk Pierwszego Prezesa SN zawiadomienia o wyborze i legitymacje ławnika Sądu Najwyższego, a w najbliższych dniach przejdą szkolenie z zakresu postępowania dyscyplinarnego oraz skargi nadzwyczajnej i dokonają wyboru Rady Ławniczej Sądu Najwyższego.

W swoim wystąpieniu Prof. Małgorzata Gersdorf powitała ławników w Sądzie Najwyższym i przypomniała o odpowiedzialności jaka wiąże się z orzekaniem. Zwróciła też uwagę, że słowa roty ślubowania ławnika brzmią tak samo jak słowa roty ślubowania sędziego.

  • Będziecie równoprawnymi sędziami Sądu Najwyższego, którzy muszą być odważni odwagą cywilną i orzekać zgodnie z konstytucją oraz ustawami, być niezawiśli – zwróciła się do ławników Pierwsza Prezes SN.

Senat RP dokonał wyboru 32 ławników na 36 ustalonych miejsc. Pierwsza kadencja ławników Sądu Najwyższego rozpoczyna się w dniu złożenia ślubowania i kończy się z dniem 31 grudnia 2021 r.

Ławnicy Sądu Najwyższego uczestniczą w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych oraz spraw dyscyplinarnych.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …