Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / „Dzień” tłumaczy przysięgłych

„Dzień” tłumaczy przysięgłych

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych. Ślubowanie złożyły 62 nowe osoby. Specjaliści zarówno z tak popularnych języków jak angielski, rosyjski czy niemiecki, jak i języków w Polsce mniej popularnych, jak indonezyjski czy gruziński.

    

   Ślubowanie, złożone zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, przyjął Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dyrektor Karol Dałek zaznajomił składających ślubowanie z najważniejszymi uprawnieniami i obowiązkami tłumaczy wynikającymi z przepisów ustawy o zawodzie tłumaczy przysięgłych, a także przepisów procesowych prawa karnego i cywilnego.

    Po przyjęciu ślubowania wiceminister Łukasz Piebiak, podkreślił ważną rolę jaką pełnią tłumacze przysięgli jako organy pomocnicze wymiaru sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, specjalizującą się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

     Obecnie na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje ok. 11 tysięcy tłumaczy z 52 języków. Pomimo wysokiego poziomu trudności, jaki cechuje egzamin na tłumacza przysięgłego, chętnych do wykonywania tego zawodu nieustannie przybywa.

Sprawdź także

Nie, dla politycznego knebla

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 19-12-2021 w sprawie przyjęcia przez Sejm tzw. …