Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Ślubowanie tłumaczy przysięgłych

Ślubowanie tłumaczy przysięgłych

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn przyjął ślubowanie od tłumaczy przysięgłych. Uroczystość odbyła się dzisiaj (26 listopada 2014 r.) w siedzibie resortu sprawiedliwości. Ślubowanie złożyły 62 nowe osoby, specjaliści zarówno z tak popularnych języków jak angielski, rosyjski czy niemiecki, oraz
języków w Polsce mniej popularnych, jak wietnamski czy łotewski.
– Pełnicie ważną rolę jako organy pomocnicze wymiaru sprawiedliwości. Posiadacie nie tylko doskonałą znajomość języka obcego, ale także umiejętność interpretacji prawa i poruszania się między systemami prawnymi różnych państw ? powiedział podczas uroczystości ślubowania wiceminister Wojciech Węgrzyn.
Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, specjalizującą się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje ok. 10 tysięcy tłumaczy z 48 języków. Pomimo wysokiego poziomu trudności, jaki cechuje egzamin na tłumacza przysięgłego, chętnych do wykonywania tego zawodu nieustannie przybywa. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

RPO żąda pełnej rehabilitacji

Kasacja RPO na rzecz skazanych w „procesie brzeskim” uwzględniona. Sąd Najwyższy uniewinnił Wincentego Witosa i …