Najnowsze informacje

SMS tylko pod nr 112

Izba Poselska znowelizowała ustawę o systemie powiadamiania ratunkowego. Zgodnie z nowymi przepisami, wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (sms) będzie możliwe tylko do numeru 112. Wiadomości te mają być przesyłane przez operatorów do centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego. Nowelizacja wyłączaz obowiązku kierowania sms na numer 112 usługi roamingu międzynarodowego. Uchwalona w 2013 r. ustawa przewiduje m.in., że od 1 stycznia 2015 r. miało być możliwe wysyłanie sms do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999. Miały one trafiać do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego. Konieczność przyjęcia nowelizacji jest podyktowana względami technicznymi. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …