Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / SN bez monety okolicznościowej

SN bez monety okolicznościowej

Rok 2017 to rok obchodów 100-lecia istnienia Sądu Najwyższego. W 1917 r. po okresie zaborów, jako jeden z pierwszych organów niepodległego państwa polskiego, rozpoczął działanie polski Sąd Najwyższy. Od wczoraj w gmachu Sądu Najwyższego pojawiły się elementy dekoracji przypominające o tym ważnym dla państwa polskiego wydarzeniu. Główne uroczystości
związane z tą rocznicą przewidziane są na dni 27-28 września 2017 r.
Od ponad dwóch lat trwają przygotowania zmierzające do upamiętnienia 100-lecia Sądu. Przygotowywane są między innymi opracowania historyczne omawiające niełatwy czas odrodzenia polskiego sądownictwa i prawodawstwa w warunkach funkcjonowania trzech różnych systemów prawnych państw zaborczych. Przedmiotem badań jest także dalsza historia funkcjonowania Sądu Najwyższego, poddane ocenom będą zarówno wydarzenia budzące szacunek, jak i te postępowania i orzeczenia, które chluby Sądowi nie przynoszą.
Jednym z elementów obchodów miało być wydanie monety upamiętniającej 100 lat funkcjonowania polskiego Sądu Najwyższego. Mimo wcześniejszych zapewnień Narodowego Banku Polskiego o przychylności w tej kwestii, ostatnio spotkaliśmy się z odmową wydania monety. Przeglądając obszerną ofertę monet wybijanych corocznie dla upamiętnienia różnych osób i zdarzeń (w 2017 r. NBP planuje wydanie 22 monet okolicznościowych), ze zdziwieniem i żalem odnotować trzeba, że tak ważny w życiu narodu i polskiej państwowości jubileusz nie wydał się dla Narodowego Banku Polskiego dostatecznie doniosły.
Michał Laskowski Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …