Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / SN pyta TS UE o wybór KRS

SN pyta TS UE o wybór KRS

We wtorek Sąd Najwyższy wystosował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwa kolejne pytania prejudycjalne. Chodzi o kwestię niezależności władzy sądowniczej w Polsce. Co więcej, pojawił się również wniosek o zastosowanie w tej sprawie trybu przyśpieszonego. Jak powiedział rzecznik SN, sędzia Michał Laskowski na konferencji prasowej,

wątpliwości dotyczą KRS.
– Sąd Najwyższy zastanawia się, czy sposób powołania sędziów jest zgodny z Konstytucja, jak i standardami europejskimi – tłumaczył sędzia dziennikarzom. Jak podkreślił Laskowski, Sąd Najwyższy chce zapytać, „jaki jest standard europejski i czy można tę sytuację z nim pogodzić”. Pierwsze pytanie dotyczy Izby Dyscyplinarnej SN, w której mają orzekać wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa. Sąd Najwyższy pyta TSUE, czy jest to sąd niezależny i niezawisły w rozumieniu prawa europejskiego.
Jeśli TSUE odpowie negatywnie na pierwsze pytanie, Sąd Najwyższy chce dopytać Trybunał o to, czy prawo unijne należy interpretować tak, że niewłaściwa izba SN, do której wniesiono środek zaskarżenia w sprawie unijnej, powinna pominąć przepisy krajowej ustawy wyłączające jej właściwość w tej sprawie.
Warto przypomnieć, że w sierpniu Sąd Najwyższy przedstawił pierwszych pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz zawiesił stosowanie artykułów, których te pytania dotyczą. Chodzi m. in. o zasadę nieusuwalności sędziów i odwoływanie ich ze względu na wiek. Co więcej, Sąd Najwyższy, na mocy przepisów kodeksu cywilnego, zdecydował także o zawieszeniu stosowanie zmienionych artykułów ustawy o SN, których dotyczą pytania do unijnego TS. Rozpatrywanie wniosku Sądu Najwyższego przez TSUE rozpoczęło pod koniec sierpnia.

Sprawdź także

LGTB pozywa rząd RP

ETPC zakomunikował polskiemu rządowi skargi dotyczące braku ochrony prawnej dla związków osób tej samej płci …