Finansowanie pomostowe

SN uznaje racje ludowców

Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy uznał za zasadne skargi Polskiego Stronnictwa Ludowego i Samoobrony Odrodzenie na postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia sprawozdań finansowych. Orzeczenia SN są ostateczne i oznaczają, że PKW zobowiązana jest do przyjęcia sprawozdań tych partii
za 2013 rok.
Na tym posiedzeniu Sąd Najwyższy rozpoznawał także skargi Kongresu Nowej Prawicy oraz Stronnictwa Ludowego Ojcowizna RP w sprawie odrzucenia przez PKW sprawozdań finansowych. Sąd Najwyższy obie skargi oddalił.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …