Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Moja kancelaria / SN wraca do gry

SN wraca do gry

Marek Safjan, sędzia TSUE: sprawa organizacji sądów to jest sprawa autonomii państwa członkowskiego, ale jednocześnie każde państwo członkowskie musi przestrzegać tego, co jest istotne dla zapewnienia niezależności i niezawisłości sędziowskiej. To orzeczenie przypomina jakie są warunki, od których w ogóle zależy to, co my nazywamy niezawisłością sądownictwa. To bardzo ważne orzeczenie, które wpisuje się w całą linię orzeczniczą Unii Europejskiej. Trybunał wydał długo oczekiwane orzeczenie w sprawie niezależności i niezawisłości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Jednak wbrew oczekiwaniom TSUE nie dał jasnej odpowiedzi na pytanie, czy instytucje te są zgodne z prawem unijnym, ale ocenę tego scedował na polski Sąd Najwyższy. Teraz SN będzie musiał zbadać, czy Izba Dyscyplinarna jest sądem w rozumieniu prawa unijnego – czy jest niezależna, i co za tym idzie, czy może rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku. „Jeśli SN uzna, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności, może przestać kierować do niej sprawy dotyczące stanu spoczynku sędziów”.

Sprawdź także

Wyborczy dyskomfort

Adam Gendźwiłł na łamach portalu moonitorkonstytucyjny.ue pisze: Ułomne wybory zamiast święta demokracji, ale głosować trzeba.Wybory …