SN wycofał wniosek z TK

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wycofał z Trybunału Konstytucyjnego, przyjęty do rozpoznania na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r., wniosek o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją RP oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN o cofnięciu wniosku znajduje nsię na stronie SN.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …