Strona główna / Szczypta soli / SN wyręczy TK

SN wyręczy TK

Sąd Najwyższy o dopuszczalności rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw – uchwała z 17 listopada 2022 r.

Sąd rozpoznający sprawę, pozbawiony możliwości skierowania do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego w trybie art. 193 Konstytucji RP o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia w sprawie ze względu na przyczyny wskazane w art. 59 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), może pominąć przepis ustawy, jeśli uzna go za niezgodny z Konstytucją RP – stwierdził w uchwale z 17 listopada zeszłego roku trzyosobowy skład Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Przewodniczący: Prezes SN Piotr Prusinowski, sędziowie SN: Jolanta Frańczak (spr.), Katarzyna Gonera).

Powyższy fragment uchwały SN z 17 listopada 2022 r. stanowi odpowiedź na pytanie sądu odsyłającego:

Czy sąd rozstrzygając sprawę może pominąć przepis ustawy, jeśli uzna, że jest on niezgodny z Konstytucją RP wówczas, gdy przepis ten utracił już swoją moc obowiązującą, zaś Trybunał Konstytucyjny nie jest właściwy do rozpoznania pytania prawnego sądu przedstawionego w trybie art. 193 Konstytucji RP (art. 59 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym – Dz. U. z 2019 r.; poz. 2393)?

Źródło:monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Sędzia wrogiem prawicy

Joanna Knobel uniewinniła oskarżonych w największym procesie politycznym rządów PiS i jest teraz na prawicy …