Najnowsze informacje

Wąsik i Kamiński przed SN

Zwrot w sprawie ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika. Sąd Najwyższy podjął postępowanie wbrew blokadzie Przyłębskiej.

Sąd Najwyższy zdecydował o podjęciu postępowania kasacyjnego z urzędu. Postanowienie wydał skład trójkowy (który w sierpniu 2017 r. zawiesił postępowanie w związku ze sporem kompetencyjnym przed TK), czyli sędziowie: Andrzej Stępka, Małgorzata Gierszon i Piotr Mirek. 

Sędziowie powołali się na prawo stron do sądu. Wskazywali, że SN nie może zakończyć sprawy kasacyjnej od 6 lat. 

„W niniejszej sprawie zawieszenie postępowania kasacyjnego z racji wszczęcia postępowania przed TK nie zniosło stanu zawisłości sprawy Mariusza K., Macieja W., Grzegorza P. i Krzysztofa B. przed Sądem Najwyższym. Brak orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego blokuje Sądowi Najwyższemu realizację jego konstytucyjnych obowiązków z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a stronom blokuje realizację konstytucyjnego prawa do sądu. Odnosi się to nie tylko do oskarżycieli posiłkowych, który wnieśli kasacje, ale i do oskarżonych, których te kasacje dotyczą” – wynika z postanowienia SN.  

I dalej: „Wzgląd na realizację prawa stron, które nie dysponują żadnym środkiem służącym zakwestionowaniu długości czasu rozpoznania sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, czyni koniecznym podjęcie postępowania kasacyjnego bez dalszego oczekiwania na wynik postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym”. 

Z odpowiedzi udzielonych SN przez TK nie wynika, aby istniały jakiekolwiek przeszkody uniemożliwiające TK zakończenie postępowania. 

Więcej na wyborcza.pl

Sprawdź także

KE demaskuje Pegasusa

Komisja specjalna Parlamentu Europejskiego przyjęła raport, w którym opisano między innymi wykorzystanie systemu szpiegującego Pegasus …