Najnowsze informacje

Solidarni z Sędziami

Wspieramy odważnych, niezależnych sędziów, których dotykają represje.

Pzypomninamy – Polakom, Europejczykom i politykom wszystkich opcji i partii – że droga do praworządności w Polsce nie skończyła się z chwilą zamiany Izby Dyscyplinarnej w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej ani wraz z przywróceniem do pracy sędziego Juszczyszyna.

Sędziów w Polsce nadal można karać za wydawanie orzeczeń, które nie spodobają się władzy. Zawieszeni z tego powodu sędziowie wciąż nie mogą wrócić do pracy. Nie istnieje przejrzysty, niezależny system odpowiedzialności dyscyplinarnej. A nowych sędziów wciąż powołuje Krajowa Rada Sądownictwa powołana pod dyktando polityków.

Żądamy konkretnych działań, które przywrócą rządy prawa i tym samym wypełnią warunki konieczne, by Polska otrzymała należne jej środki z Unii Europejskiej.

Bądźcie z nami!

Sprawdź także

list otwarty sędziego

List otwarty sędziego Gąciarka do Prezesa Daniluka Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Sz.P. Jerzy Piotr …