Finansowanie pomostowe

Solidarność z Rumunią

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wyraża solidarność z sędziami rumuńskimi, którzy sprzeciwiają się zmianom w wymiarze sprawiedliwości podważającym niezależność sądów i niezawisłość sędziowską. Protest naszych kolegów z Rumunii został podjęty w słusznie pojętym interesie obrony fundamentów wymiaru sprawiedliwości. Nowe rozwiązania legislacyjne, przyjęte przez władzę ustawodawczą w Rumunii, stanowią zagrożenie dla pełnienia służby sędziowskiej w Rumunii i wobec tego mogą wpływać negatywnie na gwarancje realizacji praw i swobód obywatelskich. Władza sądownicza ma wobec tego prawo do krytyki regulacji prawnych godzących w niezależność wymiaru sprawiedliwości

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Flag_of_Romania_(PNG_Version).png, R1155 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Sprawdź także

PE: Aborcja to prawo kobiet

W czwartek Parlament Europejski przegłosował przyjęcie rezolucji dotyczącej aborcji w Polsce. W dokumencie znajduje się …