Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Specłącza dla prokuratorów

Specłącza dla prokuratorów

Prokuratura Generalna uruchomiła ogólnopolską sieć transmisji danych ?IP VPN Prokuratura?, która połączyła wszystkie powszechne jednostki organizacyjne prokuratury. Dzięki temu rozwiązaniu prokuratorzy w całym kraju uzyskają szybki dostęp do takich informacji jak np. dane o karalności podejrzanego, o jego sytuacji majątkowej,posiadanych nieruchomościach. Finalnie system ten przyczyni się do podnoszenia skuteczności walki z przestępczością. Sieć IP VPN Prokuratura zapewnienia prokuraturom elektroniczny i bezpieczny dostęp do systemów centralnych takich jak: CBD SIP – Centralna Baza Danych Systemu Informatycznego Prokuratury, WPE – Wewnętrzna Poczta Elektroniczna, SDA – System Digitalizacji Akt, EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru, a także lokalnych baz danych (SIP Libra 2) oraz umożliwia elektroniczną wymianę informacji drogą elektroniczną pomiędzy jednostkami prokuratury a sądami, Policją, Służbą Więzienną, Ministerstwem Finansów (GIIF).
W 2016 r. Prokuratura Generalna planuje włączenie do sieci IP VPN Prokuratura- Naczelnej Prokuratury Wojskowej i podległych jej Wojskowych Prokuratur Okręgowych i Garnizonowych. W przyszłości ta infrastruktura informatyczna umożliwi również: zbudowanie centralnych aplikacji i systemów dla centralnej obsługi prokuratur rejonowych oraz integracji aplikacji eksploatowanych na poszczególnych szczeblach, centralizację usług świadczonych drogą elektroniczną, zbudowanie portalu wewnętrznego dla komunikacji użytkowników wewnętrznych prokuratury, zbudowanie portalu zewnętrznego dla komunikacji ze społeczeństwem oraz instytucjami współpracującymi z powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury, zbudowanie centralnego archiwum spraw, wdrożenie jednolitego systemu obiegu dokumentów we wszystkich powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, zbudowanie jednolitego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego, wprowadzenie jednolitych usług katalogowych, zarządzania tożsamością oraz certyfikacji.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …