Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Specustawa już w maju

Specustawa już w maju

Jeszcze w maju do Sejmu ma trafić projekt specustawy przeciwko „kibolom”. Ustawa ma umożliwić skuteczniejszą walkę z bandytami stadionowymi. Planowane zmiany w prawie zostały przygotowane przez MSWiA oraz Ministerstwo Sprawiedliwości; dotyczą 11 ustaw, w tym pięciu kodeksów. Politycy zamiast regularnie i konsekwentnie stosować prawo już obowiązujące wciąż tworzą nowe Zbiorczy projekt, który we wtorek trafił do uzgodnień międzyresortowych, nosi tytuł Ustawy o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA Euro 2012.
W planach prac rządu ma on charakter priorytetowy. Specustawa ma wprowadzić szereg zmian i doprecyzować zapisy dotyczące imprez masowych znajdujące się w różnych ustawach. Chodzi m.in. o to, by zatrzymani pseudokibice byli sądzeni jeszcze na stadionach, a rozprawy odbywały się za pomocą tzw. wideokonferencji. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoba zatrzymana za popełnienie przestępstwa, które podlega rozpoznaniu w trybie przyspieszonym, nie będzie musiała być doprowadzana do sądu na rozprawę, ale będzie pozostawać w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na terenie stadionu. Rozprawę poprowadziłby sędzia dyżurujący w budynku sądu.
Kolejnym ważnym rozwiązaniem zawartym w projekcie jest wprowadzenie elektronicznego monitoringu chuliganów stadionowych. Obowiązek stawiennictwa w jednostce policji miałby zostać co do zasady zastąpiony obowiązkiem przebywania przez skazanego w miejscu stałego pobytu, połączonym z monitorowaniem jego przebywania w tym miejscu za pomocą aparatury elektronicznej. Możliwość taka miałaby zostać wprowadzona od początku przyszłego roku. Obecnie zakaz stadionowy jest orzeczony wobec około 1,7 tys. osób. Monitoring elektroniczny dotyczyłby jednak tych pseudokibiców, wobec których taki zakaz orzeczony byłby już na mocy znowelizowanej ustawy.
W ramach kodeksu wykroczeń zostanie wprowadzona karalność posiadania niebezpiecznych narzędzi – m.in. noży i maczet – w miejscu publicznym, np. w drodze na mecz, gdy zachodzi podejrzenie, że mogą być wykorzystane przeciw zdrowiu i życiu innych osób. Projekt specustawy przewiduje także zaostrzenie kar za fałszywe alarmy bombowe. Obecnie sprawcy takich alarmów są karani na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń, najczęściej grzywną czasem aresztem do 30 dni. Po zmianach grozić ma za to od sześciu miesięcy nawet do ośmiu lat więzienia. W projekcie zawartych jest także wiele innych, drobniejszych rozwiązań szczegółowych.
W Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych mają zostać rozszerzane zapisy dotyczące minimalnych wymogów zabezpieczenia medycznego. Zmienią się także przepisy dotyczące tłumaczy przysięgłych. Ma zostać wprowadzona możliwość zobowiązywania tłumaczy do pozostawania w gotowości do wykonywania czynności na żądanie sądu, policji lub prokuratury. Za czas pozostawania w gotowości tłumacz otrzymywałby wynagrodzenie.
Projekt wprowadza też m.in. odpowiedzialność karną za wdzieranie się podczas imprezy na teren całego obiektu, gdzie prowadzona jest ta impreza, a nie tylko np. na murawę boiska. Rozszerzony zostanie także katalog zakazu wstępu na imprezy masowe o mecze reprezentacji innych państw, które rozgrywane są na terytorium Polski.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …