Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Spotkanie Unia Europejska-USA

Spotkanie Unia Europejska-USA

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk reprezentował polską Prezydencję w trakcie spotkania Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Spotkanie poświęcone było kwestiom w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Mówiono także o potrzebie współpracy w zwalczaniu cyberprzestępczości.
Obrady, które tym razem odbyły się w Waszyngtonie, mają charakter cykliczny. Organizowane są dwa razy w roku, naprzemiennie przez stronę amerykańską i unijną. Poza ministrem Igorem Dzialukiem, w posiedzeniu ze strony UE, udział wzięli także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady UE, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz Europolu. Przedmiotem obrad było omówienie najważniejszych aspektów współpracy w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości pomiędzy UE a USA oraz określenie kierunków jej dalszego rozwoju. W odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości poruszono kwestię wzmocnienia wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, w tym konieczność wzmocnienia współpracy na szczeblu eksperckim oraz projekt europejskiego prawa sprzedaży. Podkreślono również potrzebę dalszego rozwoju współpracy w odniesieniu do zwalczania cyberprzestępczości.

Sprawdź także

16 Dni bez Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s …