Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Standardy ochrony praw człowieka

Standardy ochrony praw człowieka

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Prawa człowieka / ETPCz / Opracowania i analizy, standardy w zakresie ochrony praw człowieka, jest już dostępna elektroniczna wersja publikacji Standardy ochrony praw człowieka w prawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jest to analiza wiodących spraw polskich w Strasburgu.
Autorkami publikacji są panie: dr Elżbieta Morawska oraz mgr Katarzyna Gałka z Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Intencją pomysłodawców była stworzenie instrumentu przydatnego w pracy zawodowej przede wszystkim sędziów oraz prokuratorów poszukujących rozwiązań dla problemów pojawiających się na styku prawa krajowego oraz postanowień Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności.
Publikacja ta ma na celu zaprezentowanie podstawowych informacji co do standardów ochrony praw człowieka wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W szczególności porządkuje ona przedmiotowo orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce, których tłumaczenia zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa.
Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kształtowaniu europejskich standardów praw człowieka jest nie do przecenienia, a jego orzecznictwo stopniowo staje się ważnym i jednocześnie autonomicznym źródłem kształtującym europejską koncepcję praw fundamentalnych. W najbliższym czasie wersja książkowa opracowania zostanie przekazana bezpośrednio wszystkim sędziom i prokuratorom.

Sprawdź także

Honorowe Odznaki Iustitii

Laureaci Honorowej Odznaki Iustitii w 2023 roku Rafał Cebula Jolanta Jeżewska Marzena Stoces Marzena Gregorczyk …