Strona główna / Aktualności / Standardy stanowienia prawa

Standardy stanowienia prawa

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wystosowało stanowisko, w którym przypomina o zasadach tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu 13 stycznia br. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA. Obecny był
też m.in. dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Podczas spotkania Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko, w którym zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze wieloletnie doświadczenia w zakresie standardów
jakości legislacyjnej aktów normatywnych, potrzebę dostosowywania prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej oraz postępującego rozwoju technologicznego, a także opierając się na standardach demokratycznego państwa prawnego i zasadach racjonalności prawodawczej. Porozumienie przyjęło też stanowisko, w którym wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich wyraża przekonanie o konieczności przypomnienia o doniosłości standardów i gwarancji demokratycznego państwa prawnego jako podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24 września 2015 r. w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Już podczas pierwszego spotkania przyjęto cztery wspólne stanowiska. Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych. Przewodniczącym Porozumienia na pierwszą kadencje został sędzia Maciej Strączyński, sekretarzem dr Paweł Skuczyński.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …