Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Standaryzacja pism urzędowych

Standaryzacja pism urzędowych

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych wprowadza jednolite wzory wniosków (przygotowanych w formie dokumentów elektronicznych) w niektórych procedurach administracyjnych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. Celem zmian jest przyspieszenie i usprawnienie procedur urzędowych, a tym samym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Standaryzacja wniosków stanowi pierwszy etap porządkowania procedur administracyjnych związanych z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.
Rząd chce wprowadzić kilkadziesiąt wzorów wniosków, które będą wykorzystywane przy załatwianiu spraw urzędowych opisanych w ponad 20 ustawach. Wzory wniosków będą precyzyjnie określać zakres wymaganych danych i zawierać wskazania, jakie dokumenty (załączniki) należy dołączyć. Ma to ograniczyć liczbę urzędowych wezwań do uzupełnienia braków, co powinno znacząco przyspieszyć załatwianie spraw administracyjnych.
Za udostępnienie wniosków będą odpowiedzialni właściwi ministrowie. Po wejściu w życie zmian przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek w formie elektronicznej lub papierowej. Wzory wniosków w postaci elektronicznej będą zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Repozytorium znajduje się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Wzory wniosków będą dostępne też m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu.
Sejm uchwalił ustawę 24 kwietnia 2014 r. Prezydent podpisał ją 12 czerwca br. Nowe przepisy wchodzą w życie 25 grudnia. Dz.U. 2014 poz. 822

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …