Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Starszy brat ubolewa

Starszy brat ubolewa

Nie pomogły do tej pory doroczne raporty Amnesty International, nie pomogły wszystkie przegrane Polski w Strasburgu, nie pomagają uwagi i zgłaszane wątpliwości polskich ekspertów prawnych. Być może zatem doroczny raport Departamentu Stanu USA poświęcony prawom człowieka coś zmieni w dziedzienie przestrzegania prawa w naszej Rezczypospolitej. Wszak USA to nasz niedościgniony wzór.

W raporcie Departamentu Stanu napisano, że w naszym kraju nie stwierdzono takich zjawisk jak represje polityczne, prześladowania opozycji czy ograniczanie swobód religijnych. Autorzy dokumentu wytykają jednak Polsce przepełnione więzienia, które nie spełniają międzynarodowych standardów. Amerykanie zwracają też uwagę na przypadki zbyt długiego przetrzymywania w areszcie tymczasowym oraz na nieefektywny wymiar sprawiedliwości.
Według autorów raportu, choć polskie sądy są generalnie niezależne i bezstronne, to egzekwowanie wyroków, szczególnie w sprawach odszkodowań, jest powolne, uciążliwe i nieefektywne. Zastrzeżenia budzi też przestrzeganie prawa do prywatności. Jako przykład złamania tego prawa Amerykanie podają przypadek monitorowania korespondencji na poczcie w Poznaniu przez ABW. Departament Stanu ma też zastrzeżenia do obowiązujących w Polsce przepisów, zgodnie z którymi zniesławienie członków rządu, parlamentu i prezydenta jest przestępstwem kryminalnym. „Konstytucja Polski gwarantuje wolność wypowiedzi, jednak w praktyce wolność ta jest ograniczona” – napisali autorzy raportu. Dokument odnotowuje także „ciągłą i nasilającą się dyskryminację członków mniejszości rasowych, etnicznych i religijnych, lecz także kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i innych słabszych grup, którym brak siły politycznej, aby bronić swoich interesów”.
Departament Stanu wypomina Polsce także „sporadyczne i pozbawione przemocy incydenty antysemityzmu, wykroczenia policji oraz korupcję w rządzie i społeczeństwie”. W raporcie napisano również o „dyskryminacji kobiet na rynku pracy, wykorzystywaniu dzieci na tle seksualnym, handlu kobietami i dziećmi, dyskryminacji społecznej mniejszości etnicznych oraz gejów i lesbijek”.
Warto przypomnieć, że rząd Stanów Zjednoczonych uzależnia na przykład zniesienie obowiązku wizowego do USA dla danego państwa od pełnego przestrzegania wszystkich praw człowieka. Rząd RP chce zniesienia wiz do USA, a co robi dla pełnego respektowania wszystkich praw człowieka? Wytykamy palcami Białoruś, Chiny czy Rosję. Nie widzimy, niestety, własnych niedostatków i coraz częstszego lekceważenia praw innych ludzi w naszym własnym kraju.

Sprawdź także

Antysemici z PiS

Europoseł Grzegorz Braun, były premier Mateusz Morawiecki i byli ministrowie z jego rządu Piotr Glińśki …