Strona główna / Listy / Status chorego psychicznie

Status chorego psychicznie

Na konferencję naukową ?Status osoby chorej psychicznie w świetle polskiego prawa” zaprasza Koło Naukowe Prawa
Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskeigo w Krakowie 7 maja. Naczelna Rada Adwokacka objęła konferencję patronatem honorowym. Celem konferencji jest przeprowadzenie gruntownej dyskusji na temat statusu osób chorych psychicznie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji w świetle przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, a także przepisów regulujących umieszczanie takich osób w szpitalach psychiatrycznych czy zamkniętych zakładach psychiatrycznych. Konferencja będzie składać się z trzech paneli. W pierwszym panelu wystąpią wyłącznie eksperci – lekarze oraz prawnicy, którzy zasygnalizują problemy z jakimi stykają się osoby chore psychiczne tj. stygmatyzacja społeczna, dyskryminacja na płaszczyźnie legislacyjnej, niewystarczający dostęp do leczenia i opieki psychiatrycznej, naruszenie praw pacjenta. Szczegółowy plan wystąpień w części eksperckiej zostanie podany na początku kwietnia. Panel drugi – ?Status osoby chorej psychicznie w prawie karnym” tj. osoba chora psychicznie jako strona w postępowaniu w przedmiocie stosowania środków zabezpieczających oraz jako sprawca czynu zabronionego. Panel trzeci – ?Status osoby chorej psychicznie w prawie cywilnym”. Aspekt materialnoprawny tj. osoba chora psychicznie jako sprawca lub poszkodowany w świetle przepisów kodeksu cywilnego. Aspekt procesowy tj. osoba chora psychicznie jako strona/uczestnik postępowania cywilnego w świetle procedury z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (bez problematyki ubezwłasnowolnienia).

Sprawdź także

Jak zaskarżyć adwokata

Brakuje jasnych kryteriów klasyfikacji skarg obywateli na działania adwokatów – Rzecznik prosi Prezesa NRA o …