Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Statut Interpolu będzie ratyfikowany

Statut Interpolu będzie ratyfikowany

W ustawie o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r.? Interpol, Sejm upoważnia Prezydenta do ratyfikowania tego dokumentu. Interpol to organizacja, której celem jest zapewnienie i rozwój współpracy policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. Obecnie do tej największejmiędzynarodowej organizacji policyjnej należy 190 państw. Interpol zajmuje się w szczególności zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, narkotykowej i gospodarczej, terroryzmu, handlu ludźmi oraz przestępczości seksualnej. Organizacja ta zapewnienia też bezpieczeństwo i porządek publiczny. Jej działania opierają się na nowoczesnym, zinformatyzowanym systemie łączności, który umożliwia wymianę informacji między Krajowymi Biurami Interpolu i Sekretariatem Generalnym oraz daje dostęp organom ścigania państw członkowskich do baz danych Interpolu.
Podstawą prawną działania Interpolu jest Statut uchwalony w 1956 r. Polska Policja należy do Interpolu od 1923 r. W 1952 r., na skutek ówczesnych uwarunkowań politycznych, zerwała współpracę, chociaż formalnie nigdy z organizacji nie wystąpiła. Po wznowieniu członkostwa 27 września 1990 r. Polska została ponownie uznana za pełnoprawnego członka tej organizacji. Dzięki przynależności do Interpolu Policja uzyskała dostęp do zbiorów danych oraz nowoczesnego systemu wymiany informacji o globalnym zasięgu. Może bez zbędnej zwłoki kontaktować się z organami ścigania innych państw oraz gromadzić i przetwarzać informacje. Z zasobów Interpolu korzysta również m.in. Komenda Główna Straży Granicznej.
Ratyfikując Statut, Polska zobowiązuje się akceptować dorobek prawny Interpolu, tj. akty prawne wydawane przez organizację, w tym listy gończe. Sejm uchwalił ustawę 5 grudnia 2014 r. Prezydent podpisał ją 29 grudnia 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 22 stycznia br. Dz.U. 2015 poz. 17

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …