Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Statystyka wymiaru sprawiedliwości

Statystyka wymiaru sprawiedliwości

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości – portal będący źródłem informacji o funkcjonowaniu polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości został zaktualizowany i poszerzył swoją zawartość. Obok zaktualizowanych w porównaniach krajowych map i wskaźników w podziale na apelacje wprowadzono uszczegółowienie informacji na okręgi sądów okręgowych. Jako pierwszy taką funkcjonalność uzyskał wskaźnik opanowania wpływu ogółem. Pozostałe wskaźniki będą sukcesywnie uzupełniane o informacje w podziale na poszczególne obszary okręgów. Dodatkowo został wprowadzony nowy wskaźnik: ?Stosowanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE)?. Wskaźnik ten jest zaprezentowany w tabeli i na mapie.
Baza statystyczna została rozszerzona o retrospektywne opracowania tabelaryczne prezentujące liczbę prawomocnie skazanych osób dorosłych, a także liczbę wydanych prawomocnie orzeczeń wobec nieletnich. Tabele informują o liczbie osób, a także o artykule kodeksu karnego lub artykule ustawy szczególnej będącym podstawą do wydania orzeczenia.
W Informatorze została zamieszczona także informacja, która pozwoli na szybki dostęp do danych statystycznych nie tylko o liczbie osób skazanych, ale także o wymiarze orzeczonej kary: ?Prawomocnie skazani dorośli wg rodzajów przestępstw i wymiaru kary (czyn główny) w latach 2008-2012?. Skazania wobec osób dorosłych i orzeczenia wobec nieletnich w 2012 roku zostały dodatkowo zwizualizowane na mapach.
Na portalu pojawiły się dane o liczbie recydywistów w odniesieniu do liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych na przestrzeni kilku ostatnich lat. Mamy nadzieję, że dzięki tym modyfikacjom i rozszerzeniom liczba wizyt na portalu ulegnie podwojeniu! A należy podkreślić, że i tak jest pokaźna – od początku funkcjonowania strony tj. od października 2013 roku ? 15 211 wejść unikatowych, natomiast kliknięć dla wszystkich zakładek 64 672!.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …