Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Strasburg nakazuje ponowny proces

Strasburg nakazuje ponowny proces

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął w marcu 2012 r. jednostronną deklarację polskiego rządu i wydał decyzję o skreśleniu sprawy Sroka przeciwko Polsce z listy spraw. Sprawa dotyczyła ukarania redaktora naczelnego za odmowę opublikowana sprostowania. ETPCz uznał, że skarżącemu przysługuje prawo do wznowienia postępowania w kraju. ?Decyzja ETPCz jest połowicznym sukcesem. Dobrze, że pan Sroka ma możliwość wznowienia postępowania w kraju, ale z drugiej strony żałujemy, że ETPCz nie wydał wyroku w tej sprawie? ? mówi Dominika Bychawska-Siniarska, prawniczka Obserwatorium wolności mediów HFPC.
J. Sroka był redaktorem naczelnym dziennika ?Puls Biznesu?. W lipcu 2004 r. w tym piśmie ukazał się artykuł autorstwa Marii Trepińskiej pt. ?Śląskie stopy?. Opisano w nim prywatyzację Huty Łaziska oraz działania GEMI Sp. z o.o. w toku tego procesu. Pełnomocnik GEMI Sp. z o.o. skierował do redaktora naczelnego żądanie opublikowania sprostowania. J. Sroka odmówił publikacji sprostowania w treści zaproponowanej przez pełnomocnika. Do odmowy J. Sroka złożył obszerne wyjaśnienie.
W lipcu 2005 r. na podstawie prawa prasowego wszczęto przeciwko J. Sroce postępowanie karne. W jego rezultacie w październiku 2006 r. Sąd Rejonowy w Warszawie uznał J. Srokę winnym zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę grzywny. Wyrok został utrzymany w mocy przez sąd drugiej instancji, a Sąd Najwyższy uznał kasację wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich za oczywiście bezzasadną.
J. Sroka zwrócił się Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą, wskazując, że skazanie go na mocy Prawa prasowego naruszyło jego swobodę wypowiedzi, tj. art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Polski rząd w trybie jednostronnej deklaracji skierowanej do ETPCz przyznał się do naruszenia art. 10 Konwencji oraz wyraził chęć wypłacenia skarżącemu 18 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. W odpowiedzi na pismo rządu, skarżący wniósł do Trybunału wniosek o wydanie wyroku. Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął deklarację rządu. W decyzji Trybunał podkreślił, że skarżącemu przysługuje prawo do wznowienia postępowania w kraju. ?Coraz częściej polski rząd proponuje zakończenie postępowania przed ETPCz jednostronną deklaracją.
W końcu 2011 r. w ten sposób zakończono aż trzy postępowania. Szkoda, że w takich sprawach jak Sroka przeciwko Polsce ETPCz nie wydaje wyroku, który mógłby dookreślić standardy wolności słowa? ? mówi prof. Ireneusz Kamiński, ekspert HFPC.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …