Strona główna / Aktualności / STRATEGMED do zmiany

STRATEGMED do zmiany

Cele i wskaźniki programu strategicznego badań naukowych ?Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych? STRATEGMED opracowano nieprawidłowo, a sam Program realizowano niezgodnie z przyjętym harmonogramem i planem finansowym. Wadliwa była też jego struktura ? brakowało bezpośredniej zależności między celami szczegółowymi,a celem głównym. Realizacja Programu nie była objęta właściwym monitoringiem ani analizą ryzyka. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie prowadziło systematycznej jego ewaluacji oraz nie przeprowadziło w badanym okresie kontroli merytorycznej projektów. NIK ocenia, że osiągnięcie zasadniczego postępu w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych – celu głównego STRATEGMED – będzie trudne lub wręcz niemożliwe. Cały raport na stronie NIK.

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …