Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / STRATEGMED do zmiany

STRATEGMED do zmiany

Cele i wskaźniki programu strategicznego badań naukowych ?Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych? STRATEGMED opracowano nieprawidłowo, a sam Program realizowano niezgodnie z przyjętym harmonogramem i planem finansowym. Wadliwa była też jego struktura ? brakowało bezpośredniej zależności między celami szczegółowymi,a celem głównym. Realizacja Programu nie była objęta właściwym monitoringiem ani analizą ryzyka. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie prowadziło systematycznej jego ewaluacji oraz nie przeprowadziło w badanym okresie kontroli merytorycznej projektów. NIK ocenia, że osiągnięcie zasadniczego postępu w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych – celu głównego STRATEGMED – będzie trudne lub wręcz niemożliwe. Cały raport na stronie NIK.

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …