Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Straż miejska może oskarzać

Straż miejska może oskarzać

Sąd Najwyższy na rozprawie w Izbie Karnej podjął w składzie siedniu sędziów uchwałę, w której stwierdził, że na podstawie przepisu art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. ? Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.), w brzmieniu po nowelizacji ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowymoraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466), straży gminnej (miejskiej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń. Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej. Oznacza to, że wiąże ona Sąd Najwyższy także w innych sprawach.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …