Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Strefy płatnego parkowania za drogie

Strefy płatnego parkowania za drogie

Prokuratura zaskarzyla do WSA wysokość opłat w strefach miejskiego parkowania.Prokurator Apelacyjny w Poznaniu skierował Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w których zakwestionował wysokości opłat parkingowych ustalonych przez Rady Miasta Poznania i Leszna.
W obu przypadkach Prokurator Apelacyjny zarzucił istotne naruszenie prawa w podjętych uchwałach w części dotyczącej opłat jednorazowych za parkowanie pojazdów, a zwłaszcza opłat za drugą i trzecią godzinę parkowania. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny parkowania, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20 % za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę parkowania. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny parkowania nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę parkowania. Wysokość stawek parkingowych zarówno w Poznaniu jak i w Lesznie ustalona została niezgodnie z przepisem prawa, bowiem: w Poznaniu opłaty te winny wynosić:
* w podstrefie B: za drugą godzinę – 3,30 zł, a nie 3,40 zł; za trzecią godzinę – 3,90 zł, a nie 4,10 zł
* w podstrefie C: za trzecią godzinę – 2,80 zł, a nie 2,90 zł a więc przekroczenie stawek wyniosło odpowiednio 10 i 20 gr za każdą godzinę parkowania.
Natomiast w Lesznie opłaty te winny wynosić:
* w podstrefie A: za drugą godzinę 2,80 zł (max.: 2,88 zł), a jest 3,00 zł; za trzecią godzinę 3,30 zł (max.: 3,36 zł), a jest 3,60 zł
* w podstrefie B: za drugą godzinę 1.40 zł (max.: 1,44 zł) a jest 1,50; za trzecią godzinę 1,60 zł (max.: 1,68 zł), a jest 1,80 a więc przekroczenie stawek wyniosło 10, 20 lub 30 gr za każdą godzinę parkowania.
Biorąc pod uwagę, że wymienione uchwały Rady Miasta Poznania i Rady Miasta Leszna w zaskarżonych częściach wywierały niekorzystne skutki prawne dla obywateli, Prokurator Apelacyjny w Poznaniu skierował przedmiotowe skargi do sądu administracyjnego z żądaniem stwierdzenia ich nieważności.
Źródło: Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …