Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Świat apeluje do Polski

Świat apeluje do Polski

Ponad 90 organizacji pozarządowych z całego świata podpisało się pod apelem do polskiego prezydenta i premier Rady Ministrów, wzywając ich do wdrożenia zaleceń dotyczących ochrony praworządności przedstawionych przez Komisję Europejską na początku lipca tego roku. Organizacje podkreślają, że wdrożenie tych rekomendacji ? to pierwsze kroki w kierunku
przywrócenia w Polsce pełnej ochrony zasady praworządności?. W styczniu 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę kontroli praworządności w odpowiedzi na sytuację w Polsce.
Ta bezprecedensowa decyzja została podjęta w reakcji na zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i mediów publicznych. Pierwszy etap procedury, który trwał od stycznia do lipca 2016 r., który stanowił dialog pomiędzy Komisją i polskim rządem, nie przyniósł żadnych rezultatów. W rezultacie 27 lipca 2016 r. Komisja Europejska przyjęła zalecenie dotyczące praworządności w Polsce. Komisja Europejska zaleciła Polskiemu rządowi m.in. respektowanie wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego i zaprzysiężenie trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych zgodnie z prawem w październiku 2015 r., opublikowanie wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego i zapewnienie konstytucyjności nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w lipcu 2016 r. (zalecenia Komisji dostępne są tutaj).
Komisja Europejska dała polskiemu rządowi trzy miesiące na poinformowanie o poczynionych krokach w celu wypełnienia tych zaleceń. Dotychczas jednak polskie władzy nie podjęły w tej kwestii żadnych działań. ?Nasze obawy budzi fakt, że żadne z tych zaleceń nie zostało zrealizowane? ? czytamy w apelu organizacji. Sygnatariusze listu podkreślili, że trzech sędziów wybranych zgodnie z prawem wciąż nie zostało zaprzysiężonych, a rząd nie opublikował wyroków Trybunału Konstytucyjnego z marca i sierpnia 2016 r. Organizacje odnotowały również nowy projekt ustawy dotyczący statusu Trybunału Konstytucyjnego ? projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Projekt jest obecnie procedowany w parlamencie. W opinii organizacji ten projekt ?może być kolejnym krokiem do osłabienia niezależności Trybunału?.
W apelu do prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezes Rady Ministrów Beaty Szydło organizacje stwierdzają, że ?w ostatnich miesiącach przy wielu okazjach słusznie zauważali Państwo, że Unia Europejska stoi w obliczu bardzo trudnych i wymagających rozwiązania problemów związanych m.in. z kryzysem migracyjnym i opuszczeniem wspólnoty przez Wielką Brytanię. Wierzymy, że Unia Europejska tworzona przez kraje o stabilnych demokracjach i szanujące prawa człowieka potrafi te problemy przezwyciężyć?. W opinii organizacji wypełnienie zaleceń Komisji Europejskiej będzie pierwszymi krokami do przywrócenia w Polsce pełnej ochrony zasady praworządności. List oraz spis sygnatariuszy są dostępne na stronie HFPC.

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …