Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Świat wspiera prawników RP

Świat wspiera prawników RP

Na stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA  zamieszczono sprawozdanie z przebiegu 61 spotkania IAJ w Marakeszu. Spotkanie w Maroku odbyło się pod patronatem Króla Maroka Muhammeda VI, jego organizatorami było Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (IAJ), które zrzesza stowarzyszenia sędziowskie z 90 krajów oraz Stowarzyszenie Sędziów Marokańskich „Hassania”. Uczestnicy obok rezolucji, którą zamieszczamy poniżej wybrali nowego prezydenta IAJ. Został nim  australisjki sędzia

Sędzia z Australii Tony Pagone.

Podczas spotkania w Marrakeszu, w dniu 16 października wybrano nowego Prezydenta IAJ, którym został australijski sędzia Tony Pagone. Jednocześnie były Prezydent Christophe Rćgnard został ogłoszony Honorowym Prezydentem. Wybrano również: sędziego Josć Manuel Igreja Matos z Portugalii (obecnego Prezydenta EAJ), jako pierwszego wiceprzewodniczący, sędziego M. Djamela Aidouni, z Algierii, sędziego M. Rafael De Menezes z Brazylii, sędzię Allyson Duncan z U.S.A., sędziego Duro Sessę z Chorwacji oraz sędziego M. Mikaela Sjoberga z Danii, jako Wiceprezesów i jednocześnie członków Komitetu Prezydialnego. Wybrano również członków Sekretariatu Generalnego IAJ w osobach: Giacomo Oberto – Sekretarz Generalny oraz jego zastępców Lucio Aschettino, Galileo D’Agostino i Raffaele Gargiulo. Przyjęto też rezolucję w sprawie sądownictwa w Puerto Rico.

Stowarzyszenie Sędziów Kazachstanu poinformowało delegatów, że doroczne spotkanie IAJ 2019 odbędzie się w stolicy Kazachstanu, Astanie w dniach 22 – 26 września 2019 r.

    W dniu 17 października 2018 roku odbyła się konferencja pod hasłem „Niezależność Sądownictwa i Wdrażanie Powszechnej Karty Praw i Obowiązków Sędziego”. W toku tej konferencji zostały wygłoszone referaty

Rezolucja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie Polski

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów jest świadome trosk, w szczególności wyrażanym ostatnio przez sędziów Sądów Apelacyjnych w Poznaniu, Krakowie i Katowicach dotyczących sytuacji sądownictwa w Polsce.

Stowarzyszenie w szczególności akcentuje kwestie dotyczące zagrożeniu niezawisłości sądownictwa spowodowane ostatnimi zmianami legislacyjnymi w ustroju sądownictwa przeprowadzonymi przez rząd i mającymi na celu uzyskanie politycznej kontroli nad sądami.

Stowarzyszenie uznaje kroki podejmowane przez rząd jako brak szacunku dla zasady trójpodziału władzy.

Stowarzyszenie wyraża szczególne zaniepokojenie w sprawach obniżenia kryteriów dla kandydatów do Sądu Najwyższego oraz braku zapewnieniu niezależności i bezstronności kandydatów. Sytuacja ta sprowadza podejrzenia, że mogą mieć miejsce polityczne naciski na Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Okoliczności te są nie do pogodzenia z zasadą niezależności sądownictwa.

Stowarzyszenie posiada informacje, że polski Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie przepisów prawa, które przenosiły starszych sędziów w stan spoczynku oraz zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zgodności tych przepisów z prawem unijnym.

Stowarzyszenie potępia wszelkie próby podważenia prawa Sądu Najwyższego do kontaktowania się w ten sposób z Trybunałem Europejskim, a w szczególności te działania, które oskarżają sędziów Sądu Najwyższego o dokonanie przestępstwa. Stowarzyszenie pragnie wyrazić wsparcie dla Sądu Najwyższego w tej rezolucji.

Stowarzyszenie pragnie także wyrazić wsparcie dla pozostałych polskich sędziów w ich walce z próbami dekonstrukcji niezależności polskiego sądownictwa i ich prawa do samorządu.

 

Rezolucję tę Stowarzyszenie Sędziów Europejskich przyjęło na spotkaniu w Marrakeszu, 17 października 2018 roku.

 

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …